Hôm nay trong Lịch sử: 13 Tháng 11 1889 Sản xuất nông nghiệp Ottoman

nông nghiệp ottoman
nông nghiệp ottoman

Hôm nay trong lịch sử
13 Tháng 11 1889 Sản xuất nông nghiệp của Ottoman đã tăng 63 theo tỷ lệ phần trăm trung bình.

Đấu thầu đường sắt hiện tại

xe điện sẽ được mua
Mon 16

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar