Chứng nhận Chứng nhận phương tiện đường sắt cho Türk Loydu

chứng nhận xe đường sắt Turk loyduna
chứng nhận xe đường sắt Turk loyduna

Chứng nhận Chứng nhận phương tiện đường sắt cho Türk Loydu; Các dịch vụ đánh giá sự phù hợp của Türk Loydu cho các phương tiện đường sắt đã được đưa vào phạm vi công nhận tiêu chuẩn TS EN ISO / IEC 17065 của TÜRKAK.

Tuyên bố của Türk Loydu'nun đã đưa ra các tuyên bố sau: Türk Loydu; Cơ quan bổ nhiệm üzere được ủy quyền để thực hiện đánh giá, báo cáo và chứng nhận phương tiện đường sắt theo tiêu chuẩn quốc gia.

15 Bằng cách mở rộng phạm vi công nhận chứng nhận sản phẩm vào tháng 10 2019, có thể cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp của Türk Loydu theo các điều khoản của UTP như là một thay thế cho 'TSIs' tạo thành cơ sở cho các quy trình phê duyệt cho tất cả các phương tiện đường sắt hiện có.

Phạm vi chứng nhận của chúng tôi như sau

1.Chứng nhận đầu máy và phương tiện chở khách (UTP LOC & PAS)
2.Chứng nhận toa xe chở hàng (UTP WAG)
3.Chứng nhận khả năng truy cập cho người khuyết tật và hạn chế vận động (UTP PRM)
4.Chứng nhận tiếng ồn cho hệ thống con đường sắt (UTP NOI)

Đấu thầu đường sắt hiện tại

xe điện sẽ được mua
Mon 16

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar