cải thiện chất lượng vận tải đường bộ
06

Nâng cao chất lượng vận tải đường bộ

Cải thiện chất lượng vận tải đường bộ; Kế hoạch Quốc hội và Ủy ban Ngân sách của các diễn giả tại Giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng tướng Turhan, với mức trung bình của EU trong năm tới ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó 20 480 xe / 1000 chỗ mức độ sở hữu xe hơi [Xem tiếp ...]