Thông báo mua nhân sự của TCDD Xuất bản qua DPB

tuyển dụng nhân viên tcdd được xuất bản qua dpb
tuyển dụng nhân viên tcdd được xuất bản qua dpb

Tổng cục TCDD thông báo rằng họ sẽ tuyển dụng lao động với một thông báo. Thông báo tuyển dụng nhân sự và thông tin chi tiết được công bố trên DPB có trong tin tức của chúng tôi.


THÔNG BÁO MUA TCDD

TCDD, Thổ Nhĩ Kỳ với một thông báo phát hành bởi các cán bộ nhà nước Chủ tịch thông báo tuyển dụng thông qua Cơ quan tuyển dụng.

Người 3 sẽ được tuyển dụng trong tuyển dụng nhân viên Bảo trì và Sửa chữa Đường sắt.

Theo thông báo, có những điều kiện nhất định mà ứng viên phải nộp đơn cho nhân viên tuyển dụng. Những điều kiện ứng dụng được chuyển tải bên dưới mục theo mục.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG MUA HÀNG TCDD

Để trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ, không bị tước quyền công cộng, phải có giấy phép sử dụng quyền công dân, yêu cầu giáo dục được xác định cho nhân viên, những người lao động khuyết tật được tuyển dụng trong Tổ chức của chúng tôi sẽ phải tuân theo Luật Lao động số 4857. Là tích cực như là kết quả của một cuộc điều tra an ninh.

Yêu cầu về kinh nghiệm: Đối với những người lao động khuyết tật được tuyển dụng trong ngành Bảo dưỡng và Sửa chữa Đường sắt, cần phải làm việc ít nhất là 6 trong các công việc bảo trì và sửa chữa đường bộ trong các hệ thống đường sắt nơi vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách cùng nhau.

ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG

Các ứng viên sẽ nộp đơn cho thông báo tuyển dụng sẽ nộp đơn thông qua İŞKUR. Quy trình đăng ký quảng cáo sẽ được công bố trên 6 tháng 8.

Đối với văn bản quảng cáo CLICK HERE

Các sân bay KamuilHãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar