Kết quả đấu thầu thiết lập các cơ sở điện khí hóa trên các tuyến cảng và tuyến đường kết nối Salhane

lắp đặt các thiết bị điện khí hóa trong dòng cảng
lắp đặt các thiết bị điện khí hóa trong dòng cảng

Xây dựng các cơ sở điện khí hóa trên đường cảng và đường dây kết nối Salhane


Doanh nghiệp đường sắt nhà nước TC TCDD 3. Công ty XÂY DỰNG ĐIỆN ARM ARMN đã thắng thầu cho công ty 2018 với đấu thầu 431897 TL cho đấu thầu Xây dựng Nhà máy Điện khí hóa trên Đường Cảng và Tuyến đường kết nối Salhane với chi phí gần đúng của Giám đốc Dịch vụ Kiểm soát và Mua bán Khu vực.

Đấu thầu bao gồm việc thành lập các cơ sở điện khí hóa trên đoạn đường sắt dài khoảng 10 km, tạo ra các vùng trung tính 2, cập nhật các công trình 3 RTU và SCADA. Thời gian của công việc là 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày giao hàng.


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar