Aliaga'de Factories sẽ được thực hiện cho Line

Các nhà máy của Aliagadaki sẽ được sản xuất
Các nhà máy của Aliagadaki sẽ được sản xuất

Một cuộc họp được tổ chức tại Phòng Thương mại Aliağa về ​​việc kết nối các đường kết nối với các nhà máy ở Aliağa.


Phó Tổng Giám đốc Đầu tư Cơ sở hạ tầng İbrahim Yiğit, TCDD 3. Giám đốc khu vực Selim Koçbay, Bộ Giao thông vận tải và Cơ sở hạ tầng 3. Giám đốc khu vực Hacer Eke, Chủ tịch Phòng Thương mại Aliağa Ömer Ertürk, Chủ tịch Phòng Thương mại Aliağa Adem Simsek đã tham dự.

Sau cuộc họp, những nơi mà đường giao cắt đã được lên kế hoạch đã được kiểm tra tại hiện trường.


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar