Trung tâm du lịch thể thao mùa đông núi Davraz Nhà máy cơ khí và xây dựng cơ sở hạ tầng

Trung tâm du lịch thể thao mùa đông núi Davraz 5 lắp đặt cơ khí và xây dựng cơ sở hạ tầng (đường dây truyền tải điện trên không dưới đất và các cơ sở biến áp bổ sung)

Isparta Ban quản lý đầu tư và xây dựng đặc biệt cấp tỉnh 2017 / 31237 GCC giá trị giới hạn 27.976.058,90 TL và chi phí xấp xỉ 44.498.796,53 TL Davraz Trung tâm du lịch thể thao mùa đông núi 5. Cơ sở hạ tầng cơ sở và xây dựng cơ sở hạ tầng Công ty 2 đấu thầu đấu thầu và đấu thầu 35.900.000.00 TL ASEM NHÓM XÂY DỰNG + CÔNG TY ĐẦU TƯ ULUC.

Đấu thầu bao gồm nhà máy cơ khí nhóm 1 (dây đơn với khối thiết bị đầu cuối có thể tháo rời và ghế 6) và các công trình cơ sở hạ tầng điện. Thời gian của công việc là 600 (Sáu trăm) ngày kể từ ngày giao hàng.

Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu như sau;

XÂY DỰNG NHÓM 1-ASEM + XÂY DỰNG ĐẦU TƯ ULUC 35.900.000.00 TL
XÂY DỰNG 2-DOYAP 39.435.000.00 TL

Đấu thầu đường sắt hiện tại

xe điện sẽ được mua
Mon 16

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar