Karaman - Đường sắt Ulukisla và 2. Kết quả đấu thầu của Dự án Line

Karaman - Đường sắt Ulukışla và 2. Kết quả đấu thầu dự án Line: 2014 km 68030 km giữa Karaman và Ulukışla với số 1.112.822.860,38 / 135 GCC của Tổng cục Đường sắt Nhà nước. Các hồ sơ dự thầu xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng đã được thu thập trên 2 / 13 / 07.
RayHaberTheo thông tin mà các nhà thầu nhận được và hồ sơ dự thầu (TL) của họ như sau:
1. Cengiz Construction - Kalyon Construction JV Cengiz Consortium 1.074.718.686 TL
2. Douş Xây dựng 1.070.058.182,41 TL
3. İntekar Yapı - STS Xây dựng - Dido-Ray - Özara Group 928.309.098 TL
4. Nurol (Lời cảm ơn)
5. IC İçtaş (Lời cảm ơn)Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar