Tàu điện ngầm Kecioren (M4) là kết quả của việc hoàn thành công việc khẩn cấp (Báo cáo đặc biệt)

Công tác hoàn thành khẩn cấp tàu điện ngầm Kecioren (M4): Tandoğan-Keçiören (M4) Metro M1-M4 (AKM) Kết nối khẩn cấp hoàn thành công trình hạ tầng của Tổng cục giao thông, giao thông vận tải và giao thông


RayHaberTheo thông tin nhận được bởi Tandoğan-Keçiören (M4) Metro M1-M4 (AKM) Các công ty đấu thầu khẩn cấp và đấu thầu (TL) như sau:

1-cholin. : 30.980.000 TL
2- Limak: 31.250.000 TL
3- Gulermak: 32.815.000 TL
4-Unitek. : 34.327.000 TL
5-Galleon: 36.210.000 TL


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar