Kecioren tàu điện ngầm (M4) hoàn thành công việc khẩn cấp đấu thầu kết quả giai đoạn 2 (Tin tức đặc biệt)

Hoàn thành đấu thầu Kecioren Metro (M4) đấu thầu kết quả giai đoạn 2: Tandoğan-Keçiören (M4) Metro M1-M4 (AKM) Hoàn thành khẩn cấp kết nối đường dây Tổng cục Đầu tư cơ sở hạ tầng


RayHaberTheo thông tin mà công ty nhận được, chi phí gần đúng: Tandoğan-Keçiören (M30.197.815,50) Metro M4-M1 (AKM) Kết nối khẩn cấp hoàn thành công việc, là TL 4, đã được hoàn thành bằng phương pháp thương lượng khép kín ngày hôm nay. ) như sau:

1-Limak: 29.485.000 TL
2-Choline: 30.500.000 TL
3-Cười: 31.990.000 TL
4- Unitek: 33.654.000 TL
5-Galleon: 35.450.000 TL


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar