Kết quả đấu thầu xây dựng tuyến đường sắt của hệ thống đường sắt Giai đoạn II Meydan-Sân bay-Triển lãm 2016

ANTALYA II Giai đoạn II Sân bay-Triển lãm-Triển lãm hệ thống đường sắt 2016 Xây dựng và mua sắm, lắp đặt và vận hành hệ thống cơ điện đấu thầu được thực hiện bởi Tổng cục đầu tư cơ sở hạ tầng của Bộ giao thông, hàng hải và truyền thông.


Giai đoạn II Meydan-Sân bay-Triển lãm-Triển lãm Hệ thống đường sắt 2016 Xây dựng và cung cấp, lắp đặt và vận hành hệ thống cơ điện đấu thầu 20 đã được khai trương vào tháng 8 2015. RayHaberTheo thông tin nhận được bởi; Chi phí gần đúng của hồ sơ dự thầu là 249.857.461,59 TL. Các công ty tham gia đấu thầu và hồ sơ dự thầu (TL) của họ như sau:

1- ic ictas: 287.138.156,45 TL
2- Cengiz Xây dựng: 289.420.036,00 TL
3. Gulermak: 279.000.000,00 TL
4. Makyol: 259.498.200,00 TL


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar