Thông báo đấu thầu: Dịch vụ nhân sự sẽ được thực hiện để cải tạo đường với các trạm Afyonkarahisar-Dumlupınar.

TCDD. Hoạt động 7. Ban giám đốc khu vực
Giữa các trạm Afyonkarahisar-Dumlupınar, một máy đổi mới đường nhanh chóng và dịch vụ nhân sự sẽ được cung cấp để đổi mới đường.
ĐỐI TƯỢNG CỦA VẤN ĐỀ TENDER VÀ SUBSEQUENT


Điều 1 - Thông tin chủ doanh nghiệp
1.1. Chủ doanh nghiệp;
a) Tên: TCDD Enterprise 7. Giám đốc khu vực Afyonkarahisar
b) Địa chỉ: Aliçetinkaya Mah. GAR / Afyonkarahisar
c) Số điện thoại: 0 272 2137621 / 301
d) Số fax: 0 272 2141943
e) địa chỉ email: http://www.tcdd.gov.tr (Tcddihalekomisyonuafyon@mynet.co I)
f) Tên / Họ / Chức danh của Nhân sự liên quan: Yıldıray BAŞOL - 7. Quản lý đường bộ khu vực
1.2. Đấu thầu có thể có được thông tin về đấu thầu bằng cách liên hệ với nhân viên từ các địa chỉ và số điện thoại trên.
Điều 2- Thông tin về chủ đề của hợp đồng
Dịch vụ của đối tượng đấu thầu;
a) Tên: Đây là dịch vụ mua sắm dịch vụ (theo Thông số kỹ thuật) để thực hiện các công việc được xác định trong công trình làm mới đường bằng máy đổi mới đường nhanh giữa các trạm Afyonkarahisar-Dumlupınar với thời gian hàng tháng 4.
b) Số đăng ký của JCC: 2015 / 71653
c) Số lượng và loại: 4 sẽ được thực hiện với công nhân 44 hàng tháng trong nhiều tháng.
d) Địa điểm: TCDD 7. Ban giám đốc khu vực sẽ làm việc giữa các trạm Afyonkarahisar-Dumlupınar.
e) Thông tin khác: Trong quá trình thực hiện dịch vụ, nhân viên sẽ được cung cấp bởi bên mời thầu về số lượng và trình độ chi tiết trong thông số kỹ thuật.
Điều 3- Thông tin đấu thầu
Thông tin về hồ sơ dự thầu:
a) Thủ tục đấu thầu: Thủ tục đấu thầu mở. (Quy định của TCDD về Mua sắm Hàng hóa và Dịch vụ theo Điều 4734 / g của Luật Mua sắm Công cộng Số 3 Điều 15)
b) Thủ tục đấu thầu (địa chỉ): Cơ sở TCDD 7. Tổng cục khu vực Aliçetinkaya Mah. GAR / AFYONKARAHftimeSAR
c) Ngày đấu thầu: 07 / 07 / 2015
d) Thời gian đấu thầu: 14 / 30
e) Nơi họp của ủy ban đấu thầu: TCDD. Hoạt động 7. Phòng họp và đào tạo của ban giám đốc khu vực - GAR / AFYONKARAHftimeSAR

Công cụ 44-Tài liệu đấu thầu-2015-71653

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar