Thông báo mua sắm: Dịch vụ phần mềm sẽ được lấy

TỔNG GIÁM ĐỐC TCDD
Dịch vụ phần mềm
ĐỐI TƯỢNG CỦA VẤN ĐỀ TENDER VÀ SUBSEQUENT

Điều 1 - Thông tin về Quản trị

1.1. Cơ quan quản lý;

a) Tên: TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NHÀ NƯỚC (TCDD)

b) Địa chỉ: TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG HỢP KINH DOANH TCDD - ALTINDAĞ / ANKARA

c) Số điện thoại: 3123243399-4199

d) Số fax: 3123115305

d) (Khoảng: 07 / 06 / 2014-29023 RG / 27 md.)

e) Tên, họ và chức danh của các nhân viên có liên quan: Chánh văn phòng của Sabahattin AKYOL, Cán bộ Cihan İMAM

1.2. Đấu thầu có thể có được thông tin về đấu thầu bằng cách liên hệ với nhân viên từ các địa chỉ và số điện thoại trên.

Điều 2 - Thông tin về chủ đề đấu thầu

2.1. Dịch vụ của đối tượng đấu thầu;

a) Tên: Cung cấp dịch vụ của Microsoft cho 3 năm

b) Số lượng và loại:

Windows Enterprise với Đảm bảo phần mềm MDOP 1000
Đảm bảo phần mềm giấy phép phiên bản tiêu chuẩn Office đảm bảo 1000
Đảm bảo phần mềm của SQL Server Giấy phép phiên bản tiêu chuẩn 1
Đảm bảo phần mềm của Giấy phép truy cập người dùng SQL Server 30

Thông tin chi tiết được đính kèm với các thông số kỹ thuật hành chính.

c) Địa điểm: Phòng xử lý thông tin của Tổng cục TCDD

ç) Liên kết này được để trống.

Điều 3 - Đấu thầu và thời hạn nộp

3.1.

a) Số đăng ký đấu thầu: 2015 / 12526

b) Thủ tục đấu thầu: Mở thầu.

c) Địa chỉ mà hồ sơ dự thầu phải nộp: TCDD Trung tâm đấu thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ trung tâm TCDD / ANKARA

ç) Địa chỉ nơi tổ chức đấu thầu: TCDD Ủy ban mua sắm hàng hóa và dịch vụ trung tâm TCDD (Phòng 4030)

d) Ngày đấu thầu: 10.03.2015

e) Thời gian đấu thầu: 10: 00

f) Nơi gặp gỡ của Ủy ban đấu thầu: TCDD Trung tâm mua sắm và dịch vụ đấu thầu của Ủy ban vật tư phòng họp (phòng 4030)

Tài liệu đấu thầu

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.

Đấu thầu đường sắt hiện tại

xe điện sẽ được mua
Mon 16

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar