Dự án Đoạn đường Afyon - Karakuyu đã bác bỏ phản đối của JCC về kết quả đấu thầu

TCDD Afyon - Dự án Đoạn đường Karakuyu JCC đã bác bỏ sự phản đối của Savronik Sistem về kết quả đấu thầu


Những phát triển mới liên quan đến việc đấu thầu Boy Afyon - Karakuyu Bộ phận Hệ thống Tín hiệu và Viễn thông Đường bộ, một hồ sơ dự thầu đã được Tổng cục Đường sắt Nhà nước (TCDD) thu thập trên 13 tháng 6 2014.
Theo thông tin nhận được từ Tạp chí Đầu tư; JCC đã từ chối sự phản đối của Savronik Sistem đối với kết quả đấu thầu. Ở giai đoạn này, sau khi quyết định hợp lý đạt đến TCDD, người thắng thầu sẽ được mời tham gia hợp đồng.
Như đã biết, E + M Elektrik Sistemleri đã thắng thầu với lời đề nghị 28.262.850 TL được ước tính là xấp xỉ 24.254.509 TL. Hệ thống Savronik đã kháng cáo lên JCC về kết quả đấu thầu. Các công ty tham gia đấu thầu như sau:
1. Xây dựng Al-Ka
2. Điện E + M
3. Xây dựng cơ điện Elsitel
4. Liên hệ trực tiếp với Irmak
5. Xây dựng Selfa - Umut Aydin Ortana
6. Hệ thống Savronic
7. Viễn thông năng lượng Teknotel
Số: Tạp chí đầu tư Phạm vi 1210 / 08 2014 (EE)


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar