Thông báo đấu thầu: Sửa chữa cơ thể sơn của bộ YHT

Văn phòng khu vực YHT
Sơn sửa chữa bộ YHT
ĐỐI TƯỢNG CỦA VẤN ĐỀ TENDER VÀ SUBSEQUENT
Điều 1 - Thông tin chủ doanh nghiệp
1.1. Chủ doanh nghiệp;
a) Tên: Ban giám đốc khu vực
b) Địa chỉ: Ga tàu Talatpaşa Bulvarı / ANKARA
c) Số điện thoại: 0 312 309 05 15 / 1735
d) Số fax: 0 312 309 05 75
e) Thư điện tử: zaferaydogar@tcdd.gov.tr
f) Tên và họ của nhân viên có liên quan: Kỹ sư Zafer AYDOĞAR
1.2. Đấu thầu có thể có được thông tin về đấu thầu bằng cách liên hệ với nhân viên từ các địa chỉ và số điện thoại trên.
Điều 2- Thông tin về chủ đề của hợp đồng
Dịch vụ của đối tượng đấu thầu;
a) Tên: 12 Piece 65000 Loại YHT Đặt 1 trong năm có thể xảy ra trong thân xe theo Công việc Mua sắm Công việc Sửa chữa Bảo trì Kỹ thuật.
b) Số đăng ký của JCC: 2013 / 169273
c) Số lượng và chủng loại: Dịch vụ bảo trì và sửa chữa số lượng 12
d) Địa điểm: Ban giám đốc bảo dưỡng và sửa chữa xe của hãng YHT
e) Thông tin khác: Chi tiết được quy định trong thông số kỹ thuật.
Điều 3- Thông tin đấu thầu
Thông tin về hồ sơ dự thầu:
a) Thủ tục đấu thầu: Thủ tục đấu thầu mở.
b) Địa chỉ đấu thầu: Cục đấu thầu khu vực YHT
Train Station / ANKARA
c) Ngày đấu thầu: 19 / 12 / 2013
d) Thời gian đấu thầu: 14.00
e) Địa điểm họp ủy ban đấu thầu: Hội trường Ban giám đốc khu vực YHT


CD 2013-169273
Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.sohbet


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar