Công việc phủ cao su cắt ngang cao su (cao su)

Số đấu thầu 2012 / 132327 Số lượng chéo Cấp độ trong cao su (cao su) Công việc phủ đã được kết thúc.
1)
a) Ngày: 27.12.2012
b) Loại hình: Công trình xây dựng
c) Thủ tục: Mở
d) Chi phí gần đúng: 12.659.253,58 TRY
2) Công trình xây dựng
a) Tên: CAO SU (TIRE) TẠO ĐƠN VỊ 202
b) Địa điểm: Giao cắt cấp độ 202 được chỉ định trong danh sách đính kèm trong tài liệu đấu thầu
c) Thời lượng: 300
3) Ưu đãi
a) Người mua tài liệu: 11
b) qua EKAP
Số lượt tải xuống bằng chữ ký điện tử: 11
c) Tổng số lượng đấu thầu: 3
d) Tổng số ưu đãi hiện tại: 3
e) Có lợi cho trong nước
Áp dụng lợi thế về giá: Không áp dụng
Hợp đồng 4)
a) Ngày: 17.04.2013
b) Giá: 6.987.720,33
c) Thời lượng: 17.04.2013 - 17.04.2014
d) Nhà thầu: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG KOAR
e) quốc tịch của nhà thầu: Thổ Nhĩ Kỳ
Trân trọng thông báo công khai.
1 Comment

  1. : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG KOERAR ENERJftime giúp tôi biết cách lấy thông tin liên hệ của công ty

Yorumlar