Đấu thầu cho việc cài đặt chuyển tuyến tự động của Giao cắt ngang tại tuyến Boazköprü-Ulukışla tại Km: 61 + 500

Số đấu thầu 2012 / 168905 Số Vùng Boğazköprü-Ulukışla Tuyến Km: Hợp đồng lắp đặt đấu thầu tự động cắt ngang cấp độ 61 + 500 đã được hoàn tất. MED.MET.tubŞL.TEM.tubŞL İTH.tubHR.TtubC.S.LTD.ŞTtub đã thắng.
1)
a) Ngày: 07.12.2012
b) Loại hình: Công trình xây dựng
c) Thủ tục: Thỏa thuận
d) Chi phí gần đúng: 69.354,06 TRY
2) Công trình xây dựng
a) Tên: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GATEWAY TỰ ĐỘNG CỦA HEMZema TRONG BOSPHORUS-ULUKIŞLA LINE CỦA KHU VỰC CỦA CHÚNG TÔI: 61 + 500
b) Địa điểm: Niğde
c) Thời lượng: 30
3) Ưu đãi
a) Người mua tài liệu: 4
b) qua EKAP
Số lượt tải xuống bằng chữ ký điện tử: 3
c) Tổng số lượng đấu thầu: 2
d) Tổng số ưu đãi hiện tại: 2
e) Có lợi cho trong nước
Áp dụng lợi thế về giá: Không áp dụng
Hợp đồng 4)
a) Ngày: 06.03.2013
b) Giá: 55.775,00
c) Thời lượng: 13.03.2013 - 13.04.2013
d) Nhà thầu: YAĞMUR ELEKTRtubK İNŞ. MED.MET.tubŞL.TEM.tubŞL İTH.tubHR.TtubC.S.LTD.ŞTtub
e) quốc tịch của nhà thầu: Thổ Nhĩ Kỳ
Trân trọng thông báo công khai.
1 Comment

  1. a) Ngày: 06.03.2013
    b) Giá: 55.775,00 TRY
    c) Thời lượng: 13.03.2013 - 13.04.2013
    d) Nhà thầu: YAĞMUR ELEKTRtubK İNŞ. MED.MET.tubŞL.TEM.tubŞL İTH.tubHR.TtubC.S.LTD.ŞT

Yorumlar