Cài đặt giao cắt tự động cho giao cắt ngang tại tuyến Boğazköprü-Ulukışla

Quá trình chuyển đổi cuối cùng của 2012 / 168905 sang Giao lộ theo cấp độ tại Bokazköprü-Ulukışla Line đã hoàn tất. Chi phí đấu thầu là 69.354,06 và giá thầu được trao cho YĞMUR ELEKTRtubK İN. MED.MET.tubŞL.TEM.tubŞL İTH.tubHR.TtubC.S.LTD.ŞTtub đã thắng.
1)
a) Ngày: 07.12.2012
b) Loại hình: Công trình xây dựng
c) Thủ tục: Thỏa thuận
d) Chi phí gần đúng: 69.354,06 TRY
2) Công trình xây dựng
a) Tên: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GATEWAY TỰ ĐỘNG CỦA HEMZema TRONG BOSPHORUS-ULUKIŞLA LINE CỦA KHU VỰC CỦA CHÚNG TÔI: 61 + 500
b) Địa điểm: Niğde
c) Thời lượng: 30
3) Ưu đãi
a) Người mua tài liệu: 4
b) qua EKAP
Số lượt tải xuống bằng chữ ký điện tử: 3
c) Tổng số lượng đấu thầu: 2
d) Tổng số ưu đãi hiện tại: 2
e) Có lợi cho trong nước
Áp dụng lợi thế về giá: Không áp dụng
Hợp đồng 4)
a) Ngày: 06.03.2013
b) Giá: 55.775,00
c) Thời lượng: 13.03.2013 - 13.04.2013
d) Nhà thầu: YAĞMUR ELEKTRtubK İNŞ. MED.MET.tubŞL.TEM.tubŞL İTH.tubHR.TtubC.S.LTD.ŞTtub
e) quốc tịch của nhà thầu: Thổ Nhĩ Kỳ
Trân trọng thông báo công khai.
Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar