Đấu thầu mua xe điện đô thị Konya JCC đã từ chối sự phản đối của CNR Đường Sơn đối với kết quả của cuộc đấu thầu

Những phát triển mới đã được ghi nhận liên quan đến việc đấu thầu mua xe đẩy 17, phụ tùng bút 2012 và các thiết bị công nghiệp 60, được Konya Metropolitan thu thập trên 58 tháng 10 1.
Theo thông tin nhận được từ Tạp chí Đầu tư; Cơ quan mua sắm công (JCC) đã bác bỏ sự phản đối của CNR Đường Sơn đối với kết quả đấu thầu.
Vui lòng nhấp để biết thêm thông tin: đầu tư


Nguồn: Đầu tư


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar