Là kết quả của việc đấu thầu cải tạo tòa nhà Eskişehir Ambar và chuyển đổi thành nhà ga tạm thời (Tin tức đặc biệt)

Cải tạo tòa nhà kho Eskişehir: Đấu thầu cải tạo tòa nhà kho Eskişehir với số 2013 / 6414 và việc chuyển đổi thành một trạm tạm thời được tổ chức trên 11 / 02 / 2013. Các nhà thầu và giá của họ như sau:
1) Anastilotki 39.956.450,29 TL
2) Cười 43.185.709,99 TL
3) Trung tâm xây dựng - YapıRay 45.369.069,00 TL
Assignia - Elven + E & M 4 TL
5) AsyaRay + Koçoğlu 47.412.000,00 TL
6) Xây dựng ròng + Savronik 49.750.000,00 TL
7) Porr + EmreRay 49.918.812,00 TL
Choline 8 TL
9) GCF 55.041.947,44 TL
Chi phí gần đúng: 70.984.871,83 TLHãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar