Thông báo về Mua sắm: Mua sắm Dịch vụ Sửa chữa và Bảo trì cho Thiệt hại Cơ thể có thể xảy ra trong một năm với Số lượng YHT Số 12

CƠ SỞ LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC TC
12 Piece YHT Đặt trong vòng một năm có thể xảy ra Thiệt hại thân xe Sửa chữa Dịch vụ bảo trì Mua sắm
YHT khu vực mua sắm dịch vụ-mua sắm dịch vụ
Đấu thầu có trách nhiệm: Muzaffer Yazırlıoğlu
Trình quản lý đấu thầu Điện thoại: 312 309 05 15 / 1735
Trình quản lý đấu thầu Fax: 312 309 05 75
Ngày thông báo: 08.03.2013 00: 00: 00
Ihale Tarihi:12.03.2013 00:00:00-14:00
Điều kiện: 50 TL
Thủ tục đấu thầu: Mua sắm dịch vụ
Chủ đề đấu thầu: Mua dịch vụ
Số đăng ký: 2013 / 16249
Mail: zaferaydogar@tcdd.gov.t


đặc điểm kỹ thuật
Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.sohbet


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar