TCDD Nusaybin - Cizre - Silopi - Habur Khảo sát dự án, thiết kế và đấu thầu dịch vụ kỹ thuật đã được thu thập

Các cuộc đấu thầu cho chúng tôi Nusaybin - Cizre - Silopi - Habur Đường sắt Khảo sát, Thiết kế và Dịch vụ Kỹ thuật ecek, sẽ được Tổng cục Đường sắt Nhà nước (TCDD) tổ chức, đã được thu thập trên 15 Tháng 10 2012.


Theo thông tin nhận được từ Tạp chí Đầu tư; Sau khi các nghiên cứu đánh giá được thực hiện, phong bì tài chính của các công ty sẽ được mở. Các nhà thầu được xác định như sau.

Vui lòng nhấp để biết thêm thông tin: đầu tư

Nguồn: đầu tư


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar