Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Dự án điện khí hóa dòng Toprakkale 1. và 4. một phần của hợp đồng đã ký với công ty Ultra Technology

Những phát triển mới đã được ghi nhận liên quan đến việc đấu thầu - Xây dựng các nhà máy điện khí hóa cho Mersin - Yenice - Adana - Đoạn đường Toprakkale của Kayseri - Bogazkopru - Ulukisla - Yenice một đấu thầu, được thu thập trên 01 tháng 2 2012 bởi Tổng cục Đường sắt Thổ Nhĩ Kỳ.


Theo thông tin nhận được từ Tạp chí Đầu tư; 09 vào tháng 10 2012 với công ty Ultra Technology đã thắng thầu 1. đối với phần 24.731.000 lira, 4. Hợp đồng lira 32.432.000 đã được ký kết cho một phần. Như đã biết, đấu thầu 6. 15 trên 2012 vào tháng 8 với liên doanh E + M Elektrik - Aykon Elektrik, đã giành được phần, đã được ký kết trên 52.278.954 lira.

Vui lòng nhấp để biết thêm thông tin: đầu tư

Nguồn: đầu tư


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar