Thông báo đấu thầu: Ban giám đốc bảo trì và bảo trì đường bộ 56 KM: 6 + 307

Bộ phận bảo trì và sửa chữa đường 56 trạm xe lửa KM: 6 + 307 làm sạch cống trong công việc
TỔNG GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ RAILWAYS NHÀ NƯỚC (TCDD) 5. KHU VỰC GIÁM ĐỐC


KHAI THÁC VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG XÂY DỰNG TRỰC TIẾP VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO Thông tin chi tiết về đấu thầu được đưa ra dưới đây.
Số đăng ký đấu thầu: 2012 / 158603
1 Quản trị
a) Địa chỉ: INONU STATION 44070 MALATYA TRUNG TÂM / MALATYA
b) Số điện thoại và fax: 4222124800 - 4222124820
c) Địa chỉ email: 5bolgeinsaatihale@tcdd.gov.tr
ç) Địa chỉ Internet nơi tài liệu đấu thầu có thể được xem: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Công trình xây dựng
a) Chất lượng, chủng loại và số lượng:
Thông tin chi tiết về bản chất, loại và số lượng của hồ sơ dự thầu có thể được tìm thấy trong các thông số kỹ thuật hành chính có trong tài liệu đấu thầu trong EKAP (Nền tảng mua sắm công cộng điện tử).
b) Địa điểm: VĂN
c) Ngày bắt đầu: trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
nơi làm việc giao hàng sẽ bắt đầu.
d) Thời gian làm việc: 30 là ngày theo lịch kể từ ngày giao hàng.

3- Đấu thầu
a) Vị trí: TCDD 5. KHU VỰC GIÁM ĐỐC INÖNÜ MAH. TRẠM CAD. 44070 MALATYA
b) Ngày và giờ: 14.11.2012 - 09: 30

4. Các điều kiện được thực hiện trong đấu thầu và các tài liệu và tiêu chí cần thiết được áp dụng trong đánh giá năng lực:
4.1. Điều khoản và điều kiện tham gia đấu thầu:
4.1.1. Phòng Thương mại và / hoặc Công nghiệp hoặc Phòng Thương nhân và Thợ thủ công hoặc Phòng Chuyên nghiệp có liên quan.
4.1.1.1. Trong trường hợp là người thật, giấy chứng nhận đăng ký, được đăng ký tại Phòng Thương mại và / hoặc Công nghiệp, hoặc Phòng Thương mại hoặc Phòng Thương mại, được ghi trong năm của thông báo đầu tiên hoặc ngày đấu thầu,
4.1.1.2. Trong trường hợp là một pháp nhân, tài liệu chỉ ra rằng pháp nhân được đăng ký vào phòng từ Phòng Thương mại và / hoặc Công nghiệp,
4.1.2. Tuyên bố chữ ký hoặc Thông tư chữ ký cho biết rằng nó được ủy quyền để đấu thầu.
4.1.2.1. Trong trường hợp của một người thực sự, một tờ khai chữ ký công chứng.
4.1.2.2. Trong trường hợp anh ta là một pháp nhân, anh ta thể hiện trạng thái cuối cùng cho biết những người, thành viên hoặc người sáng lập của pháp nhân và các quan chức chịu trách nhiệm pháp lý theo lợi ích của anh ta. chữ ký công chứng thông tư cá nhân hợp pháp với các tài liệu,
4.1.3. Thư dự thầu được xác định trong Đặc tả hành chính.
4.1.4. Tài sản thế chấp tạm thời được xác định trong Đặc tả hành chính.
Nhà thầu phụ có thể được điều hành với sự chấp thuận của chính quyền. Tuy nhiên, toàn bộ công việc không thể được thực hiện cho các nhà thầu phụ.
4.1.6 Nếu tài liệu được gửi bởi pháp nhân để thể hiện kinh nghiệm làm việc thuộc về đối tác của anh ta / cô ta có hơn một nửa pháp nhân, anh ta / cô ta sẽ bị giữ sau ngày thông báo đầu tiên của cơ quan đăng ký thương mại trong phòng thương mại và công nghiệp hoặc kế toán viên được chứng nhận. và một tài liệu chỉ ra rằng tình trạng này đã được giữ lại liên tục trong một năm qua.
4.2. Các tài liệu liên quan đến trình độ kinh tế và tài chính và các tiêu chí mà các tài liệu này phải có:
Các tiêu chí về sự phù hợp về kinh tế và tài chính chưa được Chính quyền quy định.

4.3. Các tài liệu liên quan đến năng lực kỹ thuật và dạy nghề và các tiêu chí mà các tài liệu này phải có:
4.3.1. Tài liệu kinh nghiệm làm việc:
Tài liệu cho thấy kinh nghiệm làm việc liên quan đến công việc thuộc đối tượng đấu thầu hoặc các công việc tương tự, không thấp hơn% 70 của giá đã hứa và đề xuất trong vòng mười lăm năm qua,

Các công trình được chấp nhận là công việc tương tự trong đấu thầu này và các bộ phận kỹ thuật và kiến ​​trúc sẽ được coi là tương đương với các công trình tương tự:
4.4.1. Các công việc được coi là công việc tương tự trong đấu thầu này:

NHÓM MỘT CÔNG TRÌNH
4.4.2. Bộ phận kỹ thuật hoặc kiến ​​trúc được coi là tương đương với công việc tương tự:
Kỹ sư xây dựng

5. Giá thầu thuận lợi nhất về mặt kinh tế sẽ được xác định trên cơ sở giá cả.

6. Chỉ có các nhà thầu trong nước có thể tham gia đấu thầu.

7. Xem và mua tài liệu đấu thầu:
7.1. Tài liệu đấu thầu có thể được xem tại địa chỉ của chính quyền và có thể được mua từ TCDD 100.BÖLOP TÀI SẢN VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG MALATYA để đổi lấy 5 TRY (Lira Thổ Nhĩ Kỳ).
7.2. Các nhà thầu có nghĩa vụ phải mua tài liệu đấu thầu hoặc tải xuống thông qua chữ ký điện tử qua EKAP.

8. Hồ sơ dự thầu có thể được gửi đến TCDD 5.BÖLGE BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRỰC TIẾP MALATYA bằng tay cho đến ngày và thời gian đấu thầu, hoặc gửi qua thư đã đăng ký đến cùng địa chỉ.

9. Giá thầu của nhà thầu sẽ được gửi dưới dạng đơn giá dự thầu trên tổng giá được tính bằng cách nhân số lượng của từng mặt hàng và đơn giá được cung cấp cho các mặt hàng này. Theo kết quả đấu thầu, hợp đồng đơn giá sẽ được ký với bên mời thầu.
Trong hồ sơ dự thầu này, hồ sơ dự thầu sẽ được nộp cho toàn bộ công việc.

10. Người đấu thầu sẽ gửi một trái phiếu thầu với số tiền được xác định bởi họ không được thấp hơn% 3 của giá chào bán.

11. Thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu là ngày theo lịch 60 bắt đầu từ ngày đấu thầu.

12. Đấu thầu không thể được đệ trình như một tập đoàn.

13. Các vấn đề khác:
Yếu tố giá trị biên được áp dụng trong đấu giá (N): 1,2

hồ sơ mời thầu


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar