Dự án Biến thể TCDD Akçagözü - Başpınar Các hồ sơ dự thầu đã được thu thập

Theo Kế hoạch hành động (Dự án Đông Nam Anatolia (GAP) (sẽ được Tổng cục Đường sắt quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (TCDD) thực hiện, (6. Ban giám đốc khu vực các quận Akçagöze - Başpınar Biến thể công việc xây dựng đề xuất đấu thầu 11 Tháng 10 2012 Ngày đã được tập hợp.


Theo thông tin mà Tạp chí Đầu tư nhận được; Các công ty tham gia đấu thầu và hồ sơ dự thầu của họ (¨) được xác định như sau:

Vui lòng nhấp để biết thêm thông tin: đầu tư

Nguồn: đầu tư


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar