Công việc cải tạo đang được tiến hành trong đoạn km 8 của tuyến đường sắt Goran-Mingechevir

Trong khuôn khổ Chương trình Nhà nước Phát triển 2010-2014 của Hệ thống Đường sắt Azerbaijan, các công trình cải tạo đang tiếp tục trên đoạn đường 317 của tuyến đường Baku-Big Cut.


Theo thông tin được cung cấp bởi dịch vụ báo chí của công ty Đường sắt Azerbaijan, các công trình đã được bắt đầu để cải tạo đoạn km 8 của đoạn Goran-Mingechevir của tuyến đang được đề cập.

Như sẽ được ghi nhớ, trong khuôn khổ của Chương trình Nhà nước, các tác phẩm trên dòng sản phẩm Baku-Big Cut đã bắt đầu tại 10 tháng 6 2011.

Cho đến nay, phần km 134 của dòng đã được đổi mới. Vào cuối năm nay, con số này được lên kế hoạch để đạt được 150 km.

Nguồn: http://www.1news.com.tr


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar