Hôm nay trong Lịch sử: 25 Tháng 10 1904 Konya-Bulgurlu trên Đường sắt Baghdad Anatilian

25 Tháng 10 1882 II.Abdulhamid's Will-i Seniyyesi về việc thành lập Ủy ban Cải cách đã được phát hành.
Dòng 25 Tháng 10 1904 Konya-Bulgurlu (200 km) đã được khai trương trên tuyến đường sắt Anatilian Baghdad. 200 km.19 đầu tiên đã được hoàn thành trong một tháng. Tuy nhiên, năm 5 tiếp theo không được cải thiện vì lý do kinh tế và chính trị.Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar