Hôm nay trong Lịch sử: 24 Tháng 10 1922 26, nơi Cuộc tấn công vĩ đại bắt đầu, đã tiếp tục kể từ tháng 8 bugün

24 Tháng 10 1870 Tuyến kéo dài từ Sarımbe đến Sofia qua Nis, từ Thessaloniki đến Skopje, Mitrovica, Perelud, Sarajevo, Banaluka và từ đó đến Novi trên biên giới Áo đã được xác nhận bởi ý chí của Quốc vương.
24 Tháng 10 1922 26, nơi Cuộc tấn công vĩ đại bắt đầu, đã tiếp tục kể từ tháng 8, và toàn bộ tuyến Anatilian (trừ Karaköy-Bilecik) và km 58 của tuyến mở rộng Izmir-Kasak đã được đưa vào hoạt động. Sửa chữa đường dây 220 km. tổng khoảng cách của cầu sửa chữa 150 m. Số lượng trạm được mở là 900.Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar