Kết quả đấu thầu Konya Trâm (TIN TỨC ĐẶC BIỆT)

Konya BB 60 Số lượng xe điện, Phụ tùng bút 58 và 1 Số lượng cung cấp thiết bị Deray Giờ đấu thầu 11: 00 được tổ chức tại Konya Metropolitan. Kết quả cuối cùng của hồ sơ dự thầu liên quan đến việc mua Công cụ Trâm 60 Công cụ Phụ tùng Bút 58 và Thiết bị DerayX Pieces Deray như sau:


1) SCODA (Séc): 98.700.000 EUR / 104.700.000 EUR (hai lựa chọn thay thế)
2) PESA (Ba Lan): 109 Triệu EUR
3) CNR (Trung Quốc): 110.294.788 EUR
4) CAF (tiếng Tây Ban Nha): 113.931.807 EUR
Astra (Rumani): 5 EUR
6) Bombardier (Đức): 160.315.533 EUR

Kết quả đấu thầu sẽ được đánh giá là các yếu tố kỹ thuật khác với giá 70% giá 30. Các yếu tố này như sau:
a) Thời gian giao hàng
b) Chiều rộng của xe
c) Chiều dài của xe
d) Áp suất trục

Để biết chi tiết đấu thầu đây Nhấn chuột.

Số đấu giá: 2012 / 121077


3 Comments

  1. Tại sao con tằm do Bursa sản xuất không cung cấp?

  2. Durmazlar Công ty đã không nhận được một tuyên bố về chủ đề này

  3. Giá thầu 104.700.000 EUR của SCODA được đánh giá

Yorumlar