Thông báo đấu thầu: Hợp đồng đấu thầu 3.000.000

Tổng cục TCDD
TENDER TRÁCH NHIỆM CHI NHÁNH TRỰC TIẾP ĐẶT HÀNG ĐẶT HÀNG
QUẢN LÝ CHI NHÁNH TENDER GENDLHAN ÇAVUŞOĞLU
TENDER TRUNG TÂM THỦ TỤC TRUNG TÂM GIAO DỊCH HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CUỘC HỌP
ĐIỆN THOẠI VÀ FAX KHÔNG 0 312 309 05 15 4129 4399 0 312 311 53 05
ANNEX LỊCH SỬ 27 / 09 / 2012
NGÀY TENDER VÀ THỜI GIAN 07 / 11 / 2012: 14,00
200, - TL
THỦ TỤC TENDER VỀ THỦ TỤC TENDER
ĐỐI TƯỢNG CỦA TENDER
SỐ FILE 2012 / 135251
ĐỊA CHỈ MAIL ĐIỆN TỬ tài liệu@tcdd.gov.tr


HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNH CHÍNH
DANH MỤC YÊU CẦU
HÌNH THỨC TIÊU CHUẨN
THÔNG SỐ KỸ THUẬTsohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar