Theo Báo cáo Sự thật Đường sắt trong Giao thông vận tải, chúng ta đứng sau Châu Âu về vận tải đường sắt

Liên hiệp các Chambers of Engineers Thổ Nhĩ Kỳ và Kiến trúc sư (Điện lực) Phòng Kỹ sư cơ khí, theo thống kê quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ, 21 hành khách bằng phương tiện giao thông vận tải đường sắt giữa châu Âu và thăm dò đã chỉ ra rằng trong hàng thứ hai.
Kỹ sư cơ khí trong một tuyên bố bằng văn bản của Phòng, 'chủ đề kaydedildi.söz mô tả Báo cáo Truth đường sắt trên Giao thông vận tải trong báo cáo, 1950, sau những năm chín mươi, đường cao tốc của nước ta được quản lý chủ yếu là một chính sách giao thông và đường sắt xây dựng được thể hiện trong đến để ngăn chặn một, thống kê quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ Theo các nước châu Âu 21, 2,3 trong vận tải hành khách bằng đường sắt và vận tải hàng hóa ở vị trí thứ hai với phần trăm 4,4 cho biết.


Nguồn: MMOHãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar