Đấu thầu tín hiệu Bursaray | BursaRay East Line III. Kết quả đấu thầu cơ điện giai đoạn đã được công bố (Báo cáo đặc biệt)

Bursaray Báo hiệu đấu thầu: BursaRay III. Cơ điện sân khấu East Line đã được thực hiện, công ty 5 tham gia đấu thầu.
Công ty 9 nhận được hồ sơ mời thầu, công ty 5 tham gia đấu thầu, giá đưa ra dưới đây:
1) Siemens AG: Không tham gia
2) TEWET AG: 18.870.205 TL
3) Đơn vị điện tử: Không đồng ý
4) Phần mềm hệ thống SYS: 21.487.549 TL
5) Ultra Teknoloji San. ve Tic. NHƯ: 16.484.000 TL
Sau khi kiểm tra trình độ và tài liệu của các công ty tham gia đấu thầu, ủy ban đấu thầu đã công bố kết quả đấu thầu:
Công ty chiến thắng: Ultra Teknoloji San. ve Tic AS: 16.484.000 TLHãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar