Để giải quyết những phát triển trong lĩnh vực đường sắt tại hội nghị thượng đỉnh đường sắt thủ đô

Các quan chức cao cấp của ngành đường sắt của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO) sẽ thảo luận về những phát triển trong lĩnh vực đường sắt ở Ankara.
TCDD một tuyên bố bằng văn bản, giáo dục ở các nước thành viên của các quan chức đường sắt cao cấp, sự phát triển trong lĩnh vực đường sắt 26-28 được tổ chức tại Ankara giữa tháng Sáu tuyên bố sẽ thảo luận trong các cuộc hội thảo và các cuộc họp, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Pakistan, Afghanistan, Iran, Turkmenistan, Tajikistan Các quan chức đường sắt cấp cao từ Kyrgyzstan và Uzbekistan sẽ tham gia.
Liên Hiệp Quốc và ECO cũng sẽ cử đại diện của ngày mai thảo Luật Uniform Railway Ngân hàng Phát triển Hồi giáo / UN-ECE nói lưu sẽ được thực hiện trong 10.00, Thổ Nhĩ Kỳ TCDD Tổng giám đốc Süleyman Hợp tác Kinh tế Tổ chức 11 sẽ đại diện cho Karaman. Cuộc họp tổ chức đường sắt sẽ được tổ chức vào tháng 6 27-28.
Trong một tuyên bố, 28 sẽ được tổ chức vào thứ Năm vào tháng Sáu và Trung Quốc và Châu Âu; Kyrgyzstan-Tajikistan-Afghanistan-Iran-ràng buộc bằng đường sắt qua Thổ Nhĩ Kỳ, ECO Islamabad-Tehran-Istanbul và Istanbul-Tehran-Almaty tàu container của Giao thông vận tải quá cảnh Hiệp định khung phần ECO / IDB (TTFA) dưới sự thẩm định Dự án quy hoạch phát triển đề xuất toàn diện ECO mạng lưới đường sắt và các vấn đề như đảm bảo nguồn tài trợ sẽ được thảo luận.


Nguồn: các www.hurriyet.com.tr trang webHãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar