Mạng lưới doanh nghiệp châu Âu Berlin-Brandenburg TSB Innovationsagentur Berlin GmbH

Địa chỉ: Fasanenstr. 85
DE - 10623 Berlin


Điện thoại: + 49-30 46 30 24 58

Fax: + 49-30 / 46 30 24 42

E-Mail: cip@tsb-berlin.de

Internet: http://www.eu-service-bb.de

Liên hệ: Herr Carsten Domann

nhóm sản phẩm Dịch vụ 11.7 / Tư vấn


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar